Головна Популярне Увійти Зареєструватися Про проект Ми у Facebook

Новенька: саундтрек «Вітрила»

Про кіно
Опубліковано: 30 листоп. 2019 р.
Підписатися
Зустрічайте другий саундтрек до серіалу «Новенька» - композицію MELOVIN «Вітрила» з нового альбому Octopus. Український текст був спеціально написаний для серіалу, прем'єра якого стартувала на Новому каналі 26 листопада.

Про проект:
Віра (16), дівчина із простої сім’ї , проти своєї волі потрапляє у приватну школу, де вчаться діти багатих і високопоставлених батьків. У класі вчиться Роман (16), син засновника школи та його колишньої дружини, відомої світської левиці Ілони Закревської.

Між Романом і Вірою відразу спалахує іскра, виникають сильні емоції. Спочатку вони постійно конфліктують, і лише згодом усвідомлюють взаємну симпатію, зближуються завдяки спільному захопленню музикою та відкривають серця коханню.
Віра опиняється у центрі закрученої детективної інтриги, де справжній зловмисник веде свою гру. Дівчину використовують і підставляють, щоб обвинуватити Романа у наркоторгівлі...

Над серіалом працюють:
Режисери: Максим Гуленко, Віктор Сухобрус, Павло Мащенко
Оператор-постановник: Володимир Остапець
Продюсери: Анна Єлісєєва, Юлія Міщенко, Саша Ткаченко, Олексій Гладушевський, Сергій Демидов, Олена Маханьок
Художник: Наталя Барташ
У ролях: Анастасія Нестеренко, Єгор Козлов, Євген Лісничий, Ярослав Шахторін, Катерина Дичка, Ірина Макарова, Анна Тихомірова, Ангеліна Трандафілова, Андрій Дзюбенко, Ганна Струкуленко, Олександра Люта, Олександр Норчук, Ярослав Шиндер, Ольга Неженець, Іван Жилюк, Захар Шадрін, Тетяна Острецова та ін.

-----------------------------------

‘The New One’: The Soundtrack “ Sails”

Meet the second soundtrack for "The New One" series - MELOVIN's "Sails" from the new album Octopus. The Ukrainian text was written for the series, which started on the New Channel on November 26.

About the project
Vera (16), a girl from a regular family, unwillingly gets into a private school where children of rich and high-profile parents study.
One of its students is Roman (16), son of school founder and his ex-wife Ilona Zakrevska, head of the school’s parents’ committee and a well-known socialite.
There is instant chemistry between Roman and Vera with emotions running high. At first, they confront each other; it is only later that they become aware of mutual feelings, get closer thanks to their shared passion for music, and let love into their hearts.

Vera finds herself in the middle of a twisted detective plot where the real criminal spins his own game. The girl is used and set up to accuse Roman of drug-dealing…

Director: Maksym Gulenko, Victor Sukhobrus, Pavel Mashchenko
Photography director: Volodymyr Ostapets
Producers: Anna Eliseeva, Yulia Mishchenko, Sasha Tkachenko, Olexiy Gladushevsky, Sergiy Demydov, Elena Makhaniok
Hand artist: Natalia Bartash
Starring: Anastasiya Nesterenko, Yegor Kozlov, Yevgeniy Lisnychyi, Yaroslav Shakhtorin, Kateryna Dychka, Iryna Makarova, Anna Tykhomirova, Angelina Trandafilova, Andriy Dziubenko, Ganna Strukulenko, Oleksandra Liuta, Oleksandr Norchuk, Yaroslav Shynder, Olga Nezhenets, Ivan Zhyliuk, Zakhar Shchedrin, Tetiana Ostretsova and others
розгорнути опис
згорнути опис

Можливо зацікавить