Головна Популярне Увійти Зареєструватися Про проект Ми у Facebook

Воплі Відоплясова - Несе Галя

Музика
Опубліковано: 29 верес. 2017 р.
Підписатися
Зустрічайте офіційний реліз відео «Несе Галя»!

Київська промзона. 1 вересня у типовій українській школі на лівому березі Києва. Спортзал, де відбуваються урочисті заходи. Завуч зібрала старшокласників на урок патріотичного виховання. Раніше це був «Ленінський урок» . Вже здається в президії бовваніють місцеві депутатки з начосами та профспілкові діячі
Проте…
Замість антуражного «совка» зал вибухає українським хітом «Несе Галя », накаченим грандж-стилістикою.
Урок патріотичного вихованя цього разу розпочинають Воплі Відоплясова, стилізовані під американських «гранджерів».
Усе це дійство лягло в сюжет нового кліпу гурту ВВ - «Несе Галя».

« «Галя» у стилі «грандж» збуджує український дух. Ми засвідчили це на прикладі української школи. Дрімучий «совок» остаточно змело паводком українських флюїдів. І педантична завуч, і суворий охоронець і увесь зал старшокласників відчули вир українства під акорди нашої «Галі». Наша народна пісня змушує бриніти українську душу. Несподівана версія «Галі» у стилі «грандж» від ВВ долає суспільні упередження щодо української культури. І саме молодь є суспільним вулканом, який генерує український дух» - ділиться враженнями фронтмен ВВ Олег Скрипка.

Режисер відео: Ана Бастон
Оператор: Олексій Барсук
Лінійний продюсер: Людмила Пічюгіна
Стиліст: Анна Ніколенко
Візажисти: Аліна Петрик, Юлія Шелест
Перукар: Марек Древітняк
Дякуємо студентам КНУКіМ за участь у кліпі, а також танцювальному колективу "Бетмен", зокрема, Анжеліці Кошовій, Христині Ганжі та Марії Макарчук

Наразі сингл доступний на
iTunes: https://goo.gl/epaqCU
Google Play Music: https://goo.gl/2BL8uP

-----------------
Meet the official release of the video "Nese Galya"!

Kiev industrial zone. September 1 in a typical Ukrainian school on the left bank of Kyiv. Gym, where celebrations take place. Zavuch assembled senior pupils for a patriotic education lesson. Previously, this was a "lesson from Lenin". Already it seems in the presidium of the local deputies with fleece and trade unionists are naming. However... instead of an intriguing "scoop" the hall explodes with the Ukrainian hit "Nese Galya", pumped with grunge stylistics. The lesson of patriotic education this time begins Vopli Vidoplyasova, stylized for American "grunge". All this action took place in the plot of a new video of the group VV - "Nese Galya".

Galya in the style of grunge excite Ukrainian spirit. We have witnessed this on the example of the Ukrainian school. The dense "scoop" was finally flooded with Ukrainian fluids. And the pedantic commander, and the strict guardian and the entire hall of high school students felt the Ukrainian language under the chords of our "Gali". Our folk song makes the Ukrainian soul blisters. The unexpected version of the "grunge" style of "Gali" from the Great Patriotic War overcame public bias towards Ukrainian culture. And the youth themselves is a public volcano that generates the Ukrainian spirit "- shares the impression of VV frontman Oleg Skrypka.

Director of the video: Ana Baston,
Camera: Alex Barsuk,
Line producer: Liudmyla Pichyugina,
Stylist: Anna Nikolenko,
Makeup artists: Alina Petrik,
Julia Shelest Hairdresser: Marek Drevitnyak
Thank you to the students of KNUCiM for taking part in the clip, as well as the Batman dance group, in particular, Angelica Koshova, Kristina Ganzi and Maria Makarchuk

iTunes: https://goo.gl/epaqCU
Google Play Music: https://goo.gl/2BL8uP

#НесеГаля #ВопліВідоплясова #ВВ #VV #VopliVidopliassova #новийкліп #новевідео #відео #кліп #рокбендномер1 #рокмузика #Україна #Скрипка #ОлегСкрипка #грандж #Nirvana #rock #Grunge #SeattleSound #clip
розгорнути опис
згорнути опис

Можливо зацікавить